Americká spoločnosť ponúkajúca široké portfólio IHC protilátok, ISH, CISH a miRNA k manuálnej aplikácii ako aj polo-automatizovaný a plne-automatizovaný systém pre využitie imunohistochémie a in-situ hybridizácie v patologickej praxi. Vo svojom portfóliu má zaradené stovky protilátok rôznych objemov a to v koncentrovanej, ale aj Ready-To-Use forme. Taktiež ponúka možnosti single a double farbenia na histologických preparátoch.

Americká spoločnosť založená v roku 1971, ktorá sa zameriava na výrobu a predaj stabilizačných a diagnostických produktov v oblasti hematológie, imunológie, molekulárnej biológie a v oblasti vedy a výskumu. V spolupráci s touto spoločnosťou prinášame na slovenský a český trh ako exkluzívny distribútor celú radu stabilizačných produktov Cyto-Chex BCT, odberových stabilizačných skúmaviek pre prietokovú cytometriu, Cell-Free DNA BCT, Cell-Free RNA BCT a Cell-Free DNA Urine.

Americká biotechnologická spoločnosť založená v Los Angeles, ktorá je  zameraná na výrobu vysoko kvalitných RT-PCR kitov pre oblasť patológie, onkológie a hematológie. Vo svojom portfóliu ponúka kity na diagnostiku génov akými sú ALK, EML-4, EGFR, KRAS, NRAS, BRAF, IDH1/2, MGMT a množstvo ďalších.
Výrobca certifikovaných zberných a transportných kitov, ktoré splňajú všetky kritériá na pozemnú, lodnú a leteckú prepravu podľa smernice UN3373 P650. Kity sú určené na zber a transport rôznych typov vzoriek akými sú DNA na forenzné účely, DNA na testy otcovstva, NGS analýzu, transport krvi, sekcie rôznych tkanív pre histo-patologickú analýzu.  Možnosť výroby transportných kitov s logom zákazníka a vlastným grafickým návrhom.

Vo svojom portfóliu ponúka široký sortiment RT-PCR kitov pre bakteriálne a vírusové ochorenia, autoimunitné ochorenia, vlastný NGS onkologický panel. Okrem toho ponúka polymerázy a enzými, RNA a DNA izolačné kity pre rôzne typy vzoriek akými sú baktérie, rastliny, pôda, krv, tkanivá a iné. Ponúka tiež Bio-hazard boxy, malé laboratórne zariadenia, termocykléry, pH metre, bunkové a tkanivové kultúry, elektroforetické gély a farbičky, laboratórne rukavice a ďalší spotrebný materiál.

Švédska spoločnosť vďaka ktorej prinášame na slovenský trh produkty pre digitálnu PCR, qPCR, kity na extrakciuu DNA, RNA a exosómov. Taktiež ponúkame súpravy na selekciu a detekciu cirkulujúcich nádorových buniek, reagencie na prípravu NGS knižníc, kity na analýzu SingleCells. Vo svojom portfóliu má stovku vlastných mastermixov a primerov.
Kanadská spoločnosť Norgen Biotek ponúka široké portfólio izolačných kitov z rôznych druhov materiálu akými sú pôda, baktérie, rastlinné pletivá, živočíšne tkanivá. Taktiež ponúka súpravy na zber a skladovanie rôznorodých vzoriek cez perie vtákov, sliny, moč, stolica. Vyznačujú sa jednoduchou manipuláciou a garanciou uchovávania vzoriek pri laboratórnej teplote aj niekoľko rokov. Taktiež ponúka PCR kity na detekciu ľudských, rastlinných, živočíšnych patogénov. Kity na detekciu patogénov vo vode, potravinách a mlieku.

Americká spoločnosť Empiregenomics je renomovanou špičkou v oblasti FISH na celosvetovom trhu, ktorá sa zameriava na výrobu BAC klonov knižnice RPCI-11 a RPCI-23. Vo svojom portfóliu tiež ponúka široký sortiment génovo špecifických sond pre diagnostiku solídnych tumorov, onkohematologické ochorenia, prenatálnu diagnostiku, celochromozómové sondy, kontrolné sondy pre všetky chromozómy a sondy hybridizujúce na všetky centroméry počas jednej reakcie. Ponúka tiež možnosť produkcie FISH na mieru tzv. "customized FISH".

Švédska spoločnosť CyberGene zameraná na oblasť prenatálnej diagnostiky. Vo svojom portfóliu ponúka skríningové testy QF-PCR na analýzu chromozómov 13, 18, 21, X/Y určené na detekciu Downovho syndrómu, Turnerovho syndrómu, Patau syndrómu a ďalších vážnych genetických porúch. Ponúka tiež súpravu na analýzu abortov pre chromozómy 15, 16 a 22 ako aj Multiplex súpravu k analýze mikrodelécií chromozómu Y. Pre všetkých užívateľov našich kitov ponúkame k stiahnutiu zdarma vyhodnocovací softvér Visualiser STaR, ktorý Vám uľahčí vyhodnotenie vzoriek a zároveň umožní vytváranie reportov.
Španielska spoločnosť Sistemas Genómicos je expertom a pionierom v oblasti NGS, ktorá sa venuje tejto problematike už takmer 20 rokov. Ponúka až 26 NGS panelov na analýzu onkologických a kardiologických ochorení, neurologický panel, panel na detekciu mentálnych retardácií, Alzheimerovej choroby, ataxií, osteologických ochorení a množstvo ďalších ochorení. Najnovší panel, ktorý pripravujeme zaviesť na trh je panel na detekciu translokácií. Všetky panely sú CE-IVD a zahřňajú bioanalýzu. Okrem toho ponúkame službu NGS servis ako aj samotnú bioanalýzu Vašich vlastných dát Illumina.
Nemecký dodávateľ vysokokvalitných, certifikovaných a spoľahlivých plastov pre oblasť mikrobiológie, molekulárnej biológie, biochémie, hematológie, imunológie, plasty určené pre vedu a výskum. Vo svojom portfóliu tiež ponúka rôzne varianty spotrebného materiálu, plastových pomôcok, stojanov, odberových skúmaviek a stovky ďalších produktov, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v každodennej laboratórnej ako aj klinickej praxi.