Okrem komerčných Next Generation Sequencing súprav ponúkame našim zákazníkom možnosť objednať si službu "NGS servis", ktorá zahŕňa izoláciu DNA zo vzorky, prípravu knižnice, sekvenovanie na Illumina MiSeq a HiSeq a v neposlednom rade bioanalýzu, ktorú vyhodnotia naši bioanalytici venujúci sa hodnoteniu dát už viac ako 10 rokov. Úlohou zákazníka je len príprava vzorky na odovzdanie do rúk kuriéra, ktorého zabezpečí naša spoločnosť.

Tento servis odporúčame pracoviskám, ktoré majú ojedinelé a zaujímavé vzorky a nie je pre ne ekonomicky výhodné zakupovať si kompletnú NGS chémiu. Naše NGS služby využívajú aj pracoviská, ktoré nemajú k dispozícii vlastný sekvenátor alebo dostatok finančných prostriedkov na sekvenačnú chémiu. Taktiež ponúkame možnosť samotnej bioanalýzy Vašich vlastných dát z Illumina MiSeq a HiSeq nakoľko vieme, že aktuálne najnáročnejším krokom je vyhodnotenie NGS dát.

Naše portfólio NGS servis zahŕňa viacero oblastí záujmu ako Onkológia, Kardiológia, Neurológia, Farmakokinetika, Metabolizmus a ďalšie klinicky významné oblasti.

V tejto službe ponúkame dve úrovne servisu a to "Basic service" a "Complete service".

Pre viac informácii k tejto službe sme Vám k dispozícii na info@viagene.sk


PREHĽAD NGS PANELOV V NAŠEJ PONUKE: