Správny čas na FC analýzu môže byť oddnes aj Vašim rozhodnutímSpoločnosť VIAGENE s.r.o. zaradila do svojho sortimentu nové, patentované skúmavky Streck Cyto-Chex BCT, ktoré sa používajú na stabilizáciu  periférnej krvi určenej na imunofenotypizáciu prietokovou cytometriou. Skúmavky stabilizujú CD znaky až na 14 dní, čím sa eliminuje časový faktor ako jeden z najdôležitých faktorov pri analýze vzoriek FC. V ponuke aj stabilizačný roztok Streck Cell Preservative a kontroly podľa požiadavky CD znakov. 

CYTO-CHEX BCT Streck

 • zachovávajú bunkovú morfológiu a expresiu povrchových CD znakov bez ich poškodenia až na 14 dní pri laboratórnej teplote
 • minimalizujú negatívny dopad podmienok transportu a podmienok skladovania vzorky na kvalitu vzorky
 • umožňujú zber vzoriek čím zefektívňujú prácu v laboratóriu a tak šetria náklady laboratória
 • produkt chránený patentom 
 • CE-IVD
 • typ vzorky: periférna krv
 • k dispozícii objem 2.0ml a 5.0ml

Streck Cell Preservative

 • zachovávajú bunkovú morfológiu a expresiu povrchových CD znakov bez ich poškodenia do 7 dní pri teplotnom rozpätí 2°C až 30 °C
 • minimalizujú negatívny dopad podmienok transportu a podmienok skladovania vzorky na kvalitu vzorky
 • umožňujú zber vzoriek čím zefektívňujú prácu v laboratóriu a tak šetria náklady laboratória
 • kompatibilné s BD Bioscience a Beckman Coulter
 • produkt chránený patentom
 • CE-IVD
 • typ vzoriek: kostná dreň, aspiráty, lymfatické uzliny bioptické tkanivá, pupočníková krv
 • k dispozícii objem 1.0ml a 10.0ml 

      LETÁK K STIAHNUTIU Cyto-Chex skúmavky kontroly a stabilizačné reagencie