Spoločnosť VIAGENE s.r.o. zaradila do svojho sortimentu nové stabilizačné skúmavky z rodiny Streck tzv. Cyto-Chex BCT, ktoré sa používajú na stabilizáciu materiálu určeného na imunofenotypizáciu prietokovou cytometriou. V ponuke aj kontroly a stabilizačné reagencie pre prietokovú cytometriu.


CYTO-CHEX BCT Streck


  • minimalizujú negatívny dopad podmienok transportu a podmienok skladovania vzorky na jej kvalitu
  • zachovávajú bunkovú morfológiu a expresiu povrchového antigénu
  • umožňujú zber vzoriek čím zefektívňujú prácu v laboratóriu a tak šetria náklady laboratória
  • stabilizujú materiál až na 14 dní pri laboratótrnej teplote
  • v ponuke aj kontroly a stabilizačné reagencie určené na prietokovú cytometriu

      LETÁK K STIAHNUTIU Cyto-Chex skúmavky kontroly a stabilizačné reagencie